Geschiedenis

Historie

In 1999 werd Stichting Nuenen Spektakel opgericht met als doel het organiseren van activiteiten voor de inwoners van Nuenen c.a., Dit betrof evenementen als, Nuenen Culinair, De Buurtcompetitie en het Zomerspektakel (Beachvolleybal en Beachvoetbal). Deze activiteiten kwamen tot stand in het kader van de Millennium festiviteiten. Door het grote succes werden deze activiteiten ook na de Millennium-wissel georganiseerd. In 2001 werd Stichting Nuenen Spektakel omgedoopt in Stichting Bosnische Kinderen en ging zich richten op het welzijn van deze kinderen in het voormalige oorlogsgebied. Eerder genoemde evenementen in Nuenen kregen het karakter van fundraise-evenement. De volgende stap was het omdopen van Stichting Bosnische Kinderen in Stichting Out of Area. Dit gebeurde in 2002 en had als reden dat de Stichting zich ook inzette voor mensen met een beperking en ouderen. Daarnaast was voorzien dat de activiteiten zich in de toekomst niet zouden beperken tot alleen Bosnië-Herzegovina.

 

Stichting Out of Area organiseert momenteel projectreizen voor Nederlandse scholieren. Samen worden schooltjes opgeknapt, speeltuinen aangelegd en educatieve projecten gerealiseerd. Dit wordt gedaan voor scholen, instellingen voor mensen met een beperking en bejaardenhuizen in Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Macedonië. Gemiddeld beleven per jaar ongeveer 1500 Nederlandse studenten/leerlingen op deze manier een zinvolle ervaring. Met 35 projecten per jaar vormen deze activiteiten een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van de hulpbehoevende in genoemde landen. Een van de projecten is het Festival voor de lagere schooljeugd in Bosnie-Herzegovina.

 

Sarajevo Kid’s Festival

Vanaf 2002 was het ‘Spel zonder grenzen’ een van de vaste onderdelen van het jaarlijkse programma van Out of Area. Met een groepje van 60 personen werden in 1 week 3 verschillende locaties bezocht. Daar werd het Spel zonder Grenzen georganiseerd. Zo ook in 2003. In 2004 kreeg het Spel zonder Grenzen de naam Zomerfeest. Naast sport en spel werden ook workshops (educatief en creatief) aangeboden. Dit bleek een nog groter succes te zijn. In 2005 werd Out of Area benaderd door ViaKult; een Bosnische organisatie welke jaarlijks in Sarajevo een Kid’s Festival organiseerde. Vanaf 2005 werd samengewerkt en groeide het festival in de jaren daarna uit tot een begrip in Bosnië-Herzegovina. Het festival werd georganiseerd in het voormalig Olympisch Stadion Zetra en kende in de hoogtijdagen ruim 50.000 bezoekende kinderen. De kinderen waren afkomstig uit heel Bosnië en werden d.m.v. gesponsorde bussen naar Sarajevo gebracht.

 

Vanaf 2013 liep jaarlijks het aantal bezoekende kinderen terug. Reden hiervoor was het feit dat steeds minder gelden ter beschikking werd gesteld voor het laten rijden van bussen. In 2015 werd uitgeweken naar een kleinere accommodatie; Skenderija. Er reden dat jaar een minimum aantal bussen. Na afloop van het festival heeft Stichting Out of Area aangedrongen in de toekomst meer sponsorgelden aan te wenden om kinderen naar het festival te kunnen laten komen. Viakult zag hier geen reden toe en was voornemens op dezelfde voet verder te gaan. Het doel van Stichting Out of Area

is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en zag zich gedwongen een andere weg in te slaan.

 

FutureA.

Vanaf 2016 organiseert Stichting Out of Area het festival FutureA. In 4 steden zullen kinderen worden getrakteerd op een middag vol plezier. Door naar de kinderen toe te komen wordt de afstand voor de kinderen een stukje korter. Door alle overige schoolprojecten die door de jaren heen hebben plaatsgevonden menen wij dat de opkomst voor deze festivals groot zal zijn. Kortom het oude idee in een nieuw jasje.