Aanleveren workshopmaterialen

Deelname aan een workshop betekent dat je ook zorg draagt voor het gezamenlijk voorbereiden van de workshop. Daarnaast zorg je als workshop ook voor de aankleding van je workshopplaats/tent en zorg je dat er genoeg materialen zijn om de workshop uit te voeren.

Voor 5 mei 

Mail aan info@outofarea.nl de hoeveelheid (geschatte Kg en afmeting) van jullie te vervoeren workshopmaterialen.

van 19 t/m 22 mei

Aanleveren van de workshopmaterialen bij:

Stichting Out of Area - Broekdijk 12, 5681PG te Best.


22+23 mei

Laden vrachtwagen

5+6 juni

Uitladen vrachtwagen

Vanaf 9 juni

kunnen alle workshopmaterialen die met de vrachtwagen terug zijn gekomen, weer opgehaald worden.